Item for sale / Show all items

K-44 Shu-Sabiji-Nuri 62-Ken Koboshi-Kabuto

Price : Prices available upon request

K-41 Tetsu-Sabiji Okitenugui-Nari Saiga-Kabuto

Price : Prices available upon request

K-39 Tetsu-Sabiji 10-Mai-Bari Maruzukin-Nari Kabuto

Price : Prices available upon request

K-38 Tetsu-Sabiji Saiga-Kabuto (include Wakitate)

Price : Prices available upon request

K-37 Shu-Urushi-Nuri 62-Ken Koboshi-Kabuto

Price : JPY 1,700,000

K-36 Kuro-Urushi-Nuri Shinomi-Nari kabuto (include Wakitate&Menpo)

Price : JPY 1,600,000

pagetop